CERTIFIERAD COACH

 

Varför ta hjälp av en coach?

Du känner dig osäker på vilken väg eller vilka beslut du ska ta i en omgivning som förändras i allt snabbare takt.

En livscoach hjälper dig förstå vad som är viktigt för dig och vad du behöver för att göra rätt val.

Du upplever det som någonting som håller dig tillbaka i livet, men kan inte sätta fingret på vad det är.

En livscoach hjälper dig att utforska vilka osynliga krafter som står i vägen för dig.

 

Arbetsmetod

Fokus i coachningssamtalen är att klargöra för dig vad som pågår i ditt liv, att göra dig medveten. Inte på att uppnå resultat.

Resultaten kommer som en bonus när du vet vad du egentligen vill. Samtalen bygger på både din och min medverkan. Du får hjälp att formulera vad du vill med ditt liv och att identifiera vem du vill (och inte vill) vara.

Det är inte säkert att det du vill är det du tror....

Genom vår coachning inser du att det bara är du och dina tankar som hindrar dig från att leva som du vill.

Jag är din partner som kommer med nya perspektiv och ger dig coola verktyg att arbeta med. Så att du kan sluta vara i vägen för dig själv.

 

Coachingens grundsyn

Coachingsamtal hjälper Dig att öka medvetenheten kring Dig själv, se sammanhang och få perspektiv. Coachingens grundsyn är att alla inom sig bär på kunskap om vad som är bäst för en själv.

Detta och mycket mer kan du få ut av coaching samtal

* Öka Din självkänsla, självinsikt, motivation och initiativförmåga

* Skapa insikt om och förändring av Dig själv och Dina relationer

* Nå dina egna uppsatta mål

* Identifiera vad i ditt liv som ger energi och vad som stjäl energi

* Koncentration på vad som är viktigt för Dig just nu

* Se nya infallsvinklar och våga testa nya saker

Det kan gälla förändringar och välmående på jobbet eller privat, hur du är och vill vara eller mål du vill nå.

 

Hur skiljer sig en Livscoach från terapeut, en konsult eller en vän?

 

Terapi

En livscoach är inte en terapeut. Coachning fokuserar på det som för dig framåt och på att skapa det liv som du vill ha.

 

Konsult

En coach är till skillnad från en konsult en partner, som stannar kvar och hjälper dig att implementera förändringar och ny kunskap.

 

Vän

Coachen är neutral och värderar inte dina val och handlingar utifrån sitt eget perspektiv. Bäst är att ha både en vän och en coach!

 

 

Certifierad Coach