REIKI

Reiki

 

Vad är Reiki?

Reiki är en flertusenårig österländsk teknik för avslappning och för att lösa upp energiblockeringar så att livskraften, livsenergin, kan flöda fritt och kroppens självläkande förmåga stärkas. Rei kan översättas till universell, vilket innebär allomfattande. Men det betyder också högre visdom, Gudsmedvetandet, den dolda styrkan, etc. Översättningen man väljer är beroende på trosuppfattning. Ki är livsenergin, som flödar genom allt levande - människor, djur och växter. Livsenergin kallas också för qi, chi eller prana.

Livsenergin påverkas starkt av våra tankar och känslor, såväl positiva som negativa. Negativa tankar och känslor gör det svårare för livsenergin att strömma fritt i kroppen medan positiva tankar och känslor stärker flödet. Eftersom vi människor ibland har negativa tankar och känslor, har de flesta av oss mer eller mindre energiblockeringar. Om blockeringarna blir långvariga, det vill säga man har fastnat i ett negativt tanke- och känslomönster, kan olika sjukdomssymptom uppstå.

Man kan säga att Reiki är en healing-metod, helandemetod, som kan hela både fysiskt, psykiskt och andligt – och en metod för personlig utveckling och hjälp i vardagen. När du har svårt att slappna av, svårt att sova, om du lätt blir stressad eller behöver komma ur ett beroende m.m. Reiki kan också hjälpa till att skapa lugn och harmoni i livets slutskede. Allt levande – människor, djur och växter – påverkas av den kärleksfulla, helande Reikienergin. Reiki fungerar antingen man tror på det eller inte.

Reiki är godkänt av Skatteverket som förebyggande och rehabiliterande friskvård, både som behandling och som utbildning för självhjälp.

Här finns mycket bra och intressant information om Reiki: www.secourong.com

Reiki Behandling

När man ger en reikibehandling lägger man händerna i olika positioner för att stärka livsenergin och aktivera den självläkande förmågan hos människan. Man aktiverar immunförsvaret och den självläkande kraften inifrån!

Reiki grundar sig på den gamla österländska filosofin om en livsenergi som genomströmmar allt levande. Den kallas på japanska "ki" och på kinesiska "chi". Det finns olika typer av ki-energi.

Behandlingen tar cirka en timme och oftast ligger man ner och har alltid kläderna på.

Reiki bygger på en av de äldsta formerna av helande och är en mjuk energimedicinsk metod. Många beskriver en Reikibehandling som en varm och pirrande känsla, samtidigt som du blir avslappnad och lugn.

 

Reiki kan hjälpa vid stress, oro, nedstämdhet, sömnproblem och värk. Om du står vid ett vägskäl eller känner att livet inte längre har någon mening. Reiki är även ett verktyg för personligt och andligt växande och lär dig att vara närvarande i nuet. Reikis grundare, Mikao Usui, lärde sina elever att läka sig själva och att praktisera Mindfulness.

 

Reiki kan beskrivas som den livsenergi, eller livskraft, som finns inom allt som lever; människor, träd, växter och djur. Ordet Reiki är japanska och betyder Universell livskraft.

OBS!

Reiki är numera godkänd av Skatteverket som en friskvårdsmetod, både som behandling och som utbildning för självhjälp. Det innebär att kostnaden för arbetsgivare är avdragsgill enligt de gängse reglerna, och att det då är en skattefri förmån för arbetstagaren. Den som är sjukskriven har också chans att få ersättning för behandlings- och kurs-kostnader av Försäkringskassan.