CERTIFIERAD COACH

Certifierad Coach
Varför ta hjälp av en coach?

Du känner dig osäker på vilken väg eller vilka beslut du ska ta i en omgivning som förändras i allt snabbare takt.

En coach hjälper dig förstå vad som är viktigt för dig och vad du behöver för att göra rätt val.

Du upplever det som någonting som håller dig tillbaka i livet, men kan inte sätta fingret på vad det är.

En coach hjälper dig att utforska vilka osynliga krafter som står i vägen för dig.


Arbetsmetod

Fokus i coachningssamtalen är att klargöra för dig vad som pågår i ditt liv, att göra dig medveten. Inte på att uppnå resultat.

Resultaten kommer som en bonus när du vet vad du egentligen vill. Samtalen bygger på både din och min medverkan. Du får hjälp att formulera vad du vill med ditt liv och att identifiera vem du vill (och inte vill) vara.

Det är inte säkert att det du vill är det du tror....

Genom vår coachning inser du att det bara är du och dina tankar som hindrar dig från att leva som du vill.

Jag är din partner som kommer med nya perspektiv och ger dig coola verktyg att arbeta med. Så att du kan sluta vara i vägen för dig själv.


Coachingens grundsyn

Coachingsamtal hjälper Dig att öka medvetenheten kring Dig själv, se sammanhang och få perspektiv. Coachingens grundsyn är att alla inom sig bär på kunskap om vad som är bäst för en själv.

 

Detta och mycket mer kan du få ut av coaching samtal

* Öka Din självkänsla, självinsikt, motivation och initiativförmåga

* Skapa insikt om och förändring av Dig själv och Dina relationer

* Nå dina egna uppsatta mål

* Identifiera vad i ditt liv som ger energi och vad som stjäl energi

* Koncentration på vad som är viktigt för Dig just nu

* Se nya infallsvinklar och våga testa nya saker

 

Det kan gälla förändringar och välmående på jobbet eller privat, hur du är och vill vara eller mål du vill nå.


Hur skiljer sig en coach från terapeut, en konsult eller en vän?


Terapi

En coach är  inte en terapeut. Coachning fokuserar på det som för dig framåt och på att skapa det liv som du vill ha.


Konsult

En coach är till skillnad från en konsult en partner, som stannar kvar och hjälper dig att implementera förändringar och ny kunskap.


Vän

Coachen är neutral och värderar inte dina val och handlingar utifrån sitt eget perspektiv. Bäst är att ha både en vän och en coach!


Livscoach

Behöver du en livscoach?

Självklart inte. Du vill ha en! En livscoach kan hjälpa dig att upptäcka det som du inte ser hos dig själv. Tillsammans med en coach kan du få ut mer av det som du vill av livet.

Du vill göra någonting meningsfullt med ditt liv istället för "borden" och "måsten", men vet inte vad. (Även om du har en aning, vet du inte hur du ska komma igång med det.) En livscoach hjälper dig definiera vad du vill och att våga genomföra det.


Vill du förändra något område i ditt liv?

Lever du det liv som DU vill leva?

Ofta säger vi människor att: "sen ska jag tex. köpa bilen som jag alltid velat ha, först ska jag bara...", "sen ska jag byta till ett roligare jobb, först ska jag bara...."

Vi tror att vi lever tills vi blir 200 år.  Vi väntar på "rätt" tillfälle. Varför ska vi vänta med att må bra, när vi kan välja att göra det från och med nu?

Vill Du utvecklas på det personliga planet? Har Du drömmar och livsmål som Du av olika anledningar inte lyckats förverkliga än? Funderar Du på vad meningen med just ditt liv är? Känner Du att livet inte är tillräckligt tillfredsställande och kanske finns det en inre röst som säger att det borde finnas mer?

Inga livsfrågor är för stora eller för små...

Som livscoach kan jag hjälpa dig att påbörja den inre upptäcktsresan mot din inneboende potential...

Tumregeln är att ju mer du vill ha ut av livet desto mer hjälp har du av en coach.

Jag rekommenderar att du bokar in dig på minst 3 gånger för bästa resultat. Men det avgör du helt själv.

 

Längtar Du efter förändring?

Mat, motion och sömn har vi alla behov av.

Vi har också behov av goda relationer

både till andra och oss själva.


Att lära oss nya saker, komma förbi hinder, tro på oss själva och våga utvecklas gör också att vi mår bra och trivs med våra liv.

Men ibland rullar livet inte på som vi önskar.

Rent av inte alls så som vi tänkt oss!

Då är det dags att bromsa och söka en förändring.


Coachning handlar om att den coachade individen själv hittar svaren inom sig. För det är bara du som vet hur just du vill leva ditt liv, inte jag som coach eller någon annan.

Coachningen ger inga färdiga svar, utan snarare fri tillgång till den coachade individens egen bank av erfarenheter, kunskaper och passioner. Finn ditt inre sanna jag, livsmönster.

Du duger som du är för just du är unik!

Sann frihet, själslig frihet!

Kan användas inom tex. självkänsla, missbruksproblematik, utbrändhet, stresshantering, sömnsvårigheter, ätstörningar, relationer, ekonomi, tid, tillitsbrist, mental och psykisk obalans.

Under våra samtal hjälper jag dig att hitta dina egna lösningar och svar på hur allt kan fungera som bäst i just ditt liv, just nu.

Som livscoach är min starka övertygelse att du själv har de bästa svaren inom dig - och att jag kan hjälpa dig att hitta dom.


Jag kan träffa dig på ett café, eller ta en promenad och prata med dig, sitta ute i naturen och coacha, samt att jag även coachar  på distans via telefon.

Anmäl intresse till hej@lifeharmony.se för att boka en tid så ringer jag upp dig.

Självklart råder tystnadsplikt!


Beroende Medberoende Coach

Beroende

Som vårt samhälle ser ut idag, så tror jag att de flesta av oss har någon form av beroende, t.ex. alkohol,  spel, sex, droger, socker, självskadebeteenden, arbtea för mycket, träning, söka yttre bekräftelse m.fl. och jag tror att orsaken ligger i vår sociala miljö och i vår uppväxt.

Jag tror att alla beteenden är någon form av flyktbeteende, från oss själva, livet och meningslösheten.

Ett beroende är i grunden ett för mycket beteende som utvecklas till ett överlevnadssätt.


Medberoende

Den som är medberoende är oftast omedveten om sitt medberoende, då tillståndet gradvis ökar ju mer individen anpassar sitt betende, sin personlighet och känslomässigt efter den som är beroende i hopp om att kunna hjälpa till. En del personer har ett medberoende beteende redan som små barn, andra har lärt sig det senare i livet.


Beroende – Symptom

Den som inte får utlopp för sitt beroende får ofta abstinensbesvär. Toleransnivån ökar i samband med bruket vilket innebär att man behöver högre doser av substansen man är beroende av för att uppnå samma effekt.


Vårt beroende fastställs bland annat genom att svara på nedanstående frågor:

• Jag tänker mycket på just detta

• Jag har börjat smyga med det

• Jag känner ett sug efter det

• Jag har utvecklat tolerans, och behöver allt starkare doser/högre spelinsatser

• Jag blir hög av att få ägna mig åt det

• Jag får diverse negativa abstinenssymptom, av att inte få ägna mig åt det

• Det inkräktar på resten av livet, arbetet, familjen, fritiden

• Även efter långa uppehåll kan jag trilla dit igen


Medberoende


Medberoende är ett tillstånd som kan drabba vem som helst som lever tillsammans med en missbrukare. Det kan då handla om missbruk eller beroende av: alkohol, narkotika, spel, sex, internet, mat shopping, träning och arbete. Medberoende tillståndet kan även drabba personer som lever ihop eller har någon i sin närhet med ex psykisk ohälsa, kriminalitet eller våld.


Den som är medberoende är oftast inte medveten om att de blivit medberoende, då tillståndet gradvis ökar ju mer individen anpassar sitt beteende, personligt och känslomässigt efter den som är beroende i hopp om att kunna hjälpa. En del personer har ett medberoende beteende redan som små barn andra har lärt sig det senare i livet.


Medberoende tenderar att komma ifrån problemfyllda eller dåligt fungerande familjer. Medberoende drabbar alla åldrar och samhällsklasser och det syns inte utanpå. Det kan vara din mamma, vän, granne, pappa arbetskamrat, syster, bror eller säljaren i mataffären som drabbats.


Livsinspiratörs Coach

Känner du dig omotiverad men Längtae efter en förändring?


Känner du dig omotiverad?

Känslan av att vara omotiverad kan ha en djupgående inverkan på din lycka, kvalitén på dina relationer, sannolikheten för att du lyckas och viktigast - din njutning av livet.


Ta en stund och ställ dig följande frågor:

 • Tycker du att det är svårt att komma ur sängen?
 • Känner du att du fastnat i gamla hjulspår på jobbet?
 • Ger du upp lätt när du utmanas?
 • Känner du dig ofta uttråkad?


En Livsinspiratörscoach kan hjälpa dig få svar på frågorna.


Det är lätt att bli omotiverad när vi inte njuter av varje dag i livet, ibland kan det vara viktigt att bli påmind om att vi kan lyckas, att vi kan få vad vi vill ha och att vi har styrkan att driva igenom hinder och övervinna utmaningarna på vägen.


Mat, motion och sömn har vi alla behov av.

Vi har också behov av goda relationer

både till andra och oss själva.

Att lära oss nya saker, komma förbi hinder, tro på oss själva och våga utvecklas gör också att vi mår bra och trivs med våra liv.


Men ibland rullar livet inte på som vi önskar.

Rent av inte alls så som vi tänkt oss!

Då är det dags att bromsa och söka en förändring.


Vi är vana att försöka vara alla till lags, inte ta våra egna behov, önskningar och drömmar på allvar, det är lättare att sätta omgivningens behov före våra egna. När vi inte är helt tillfredställda med våra liv tror vi ibland att det är de yttre förändringarna vi behöver eller att andra ska ändra sig, men i själva verket är det när vi själva växer som det också sker förändringar i vår omgivning.


Livet är hela tiden NU.

Ju mer man är i ögonblicket ju mer vila och sinnesro kan man finna i livet. Stress och oro kommer bl a av att vi hela tiden befinner oss i dåtid eller framtid, men vi kan ju aldrig vara någon annanstans än HÄR & NU. Det är i nuet du kan bearbeta det förflutna. Ge akt på ditt handlande, reaktioner, humör, tankar, känslor, rädslor och önskningar, det är det förflutna i dig. Om du kan titta på det utan att döma, bearbetar du den förflutna genom styrkan att vara i nuet.


Varför ta hjälp av en Livsinspiratör?


En  livsinspiratörcoach motiverar dig att:

 • lyckas på arbetsplatsen
 • njuta av livet
 • släppa stress och sorg
 • komma i form och hålla sig frisk
 • bli mer organiserad
 • bli mer självsäker
 • uppnå livslånga drömmar
 • uppnå mer än du någonsin förväntat
 • känna sig lycklig
 • motivera andra
 • göra något för världen
 • hitta dina värderingar
 • hitta dina syften i livet


Allt fler människor upplever idag en känsla av tomhet.

Vi hittar ingen djupare tillfredsställelse och meningsfullhet med vårt sätt att leva.

När vi inte finner någon mening med vårt liv, förlorar vi kraft och energi.

En utdragen livssituation med meningslöhet kan leda till sjukdom och depression.

Många som reflekterar över sina liv upplever att de sitter fast. Att de inte kan förändra sin livssituation. "För att ha råd med huset, lantstället, husvagnen och bilarna samt att ha möjlighet att kunna köpa det senaste datorer, mobiler, kläder och allt annat vi måste ha."

Många människor bär även en känsla av att inte leva det liv de egentligen vill leva.

Att det de drömt och fantiserat om är ett liv som ligger långt ifrån det som i själva verket omsluter dem.

De söker något mer, något meningsfullt, något de gillade, något de glömde, något annat. De känner sig borttappade och bortglömda i sin egen självvalda tillvaro.

Känner du igen dig? Då är det dags att ta hjälp av en livsinspiratörscoach.


Du är en fantastisk varelse, fylld av kraft, magi, liv och möjligheter, alla har vi passionen och livsflödet samt den inre kraften, magin och den inre rytmen inom oss, alla får vi och kan använda den för att skapa oss det bästa liv vi kan föreställa oss, för oss själva och för dom som är viktiga för oss, vi får vara oss själva inget hindrar oss men hur hittar vi dit.


Livet är fullt utav rytmer! Vi är omgivna av rytmer, födda ur rytmen av vår moders hjärtslag och vår egen puls. Vi andas, rytmiskt när vi sover, äter, älskar och arbetar. Lär dig leva din egen livsrytm, bjud upp dig själv och följ ditt inre – din sanning – din väg!


Öppna dig för livet! Öppna dina sinnen.

Hitta din egen inre kraft, magi och rytm för både kroppen och själen.

Låt din inre kraft, magi och rytm och puls inspirera dig att forma ditt alldeles egna liv så att du kan finna kroppslig och själslig harmoni, nu är det dags för dig att öppna nya dörrar, få ökad kroppskännedom och självinsikt, för att få ny inspiration och livsglädje och ro i ditt inre centrum.

Så att du får kraft att vara dig själv och känna dig levande på alla plan i såväl kropp som själ.


Digital coach

Digital Coach

Digital Coachning - fokus på att hitta rätt i den digitala djungeln, tips och råd, i den digitala världen.

Jag hjälper dig gärna med det du behöver hjälp med.

Det kan vara hjälp med att hitta vad du har för behov i samband med att du ska köpa nya produkter.

Du kanske har något som inte fungerar som det ska på din dator och behöver support för att finna rätt.


Det finns inga dumma frågor, det finns bara dumma svar.


Priser klicka här

     


 

Copyright Lifeharmony Eskilstuna / True Heart Expo 2015-2020 ©  All Rights Reserved

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera